Diari de Tarragona: La associació MetgesCOMTU critica a la CUP de Reus per ‘fiscalitzar’ l’activitat dels professionals de Sagessa

La moció dels ‘cupaires’ va ser aprovada en el ple municipal d’aquest dilluns per evitar que es promocioni l’activitat privada en un espai públic

La Associació Metgescomtu de Tarragona ha carregat contra la moció aprovada pel ple municipal de l’Ajuntament de Reus d’aquest dilluns, per controlar i fiscalitzar l’activitat dels metges de Sagessa i evitar que promocionin la sanitat privada, un moció que va ser presentada pel grup municipal de la CUP. Segons el comunicat d’aquesta associació, firmat pel metge Sergi Boada, «en el sistema de salut català, i alguns hospitals de Tarragona no en són excepció, els professionals mèdics poden atendre pacients de diferents proveïdors sanitaris. És a dir, l’hospital rep pacients del sistema públic de salut, alhora que pacients derivats d’altres proveïdors com assegurances mèdiques privades del que n’obté uns ingressos econòmics addicionals»

En aquest sentit, desde Metgescomtu tenen molt clar que «durant el seu horari laboral, normal o públic, el metge no pot diferenciar entre un o altre tipus de pacient i no rep cap tipus de compensació econòmica pels pacients que provenen d’assegurances mèdiques privades. En canvi, si aquest mateix metge decideix voluntàriament fer una activitat addicional a la tarda, on visitarà pacients d’assegurances mèdiques que li proporcionarà el mateix hospital, sí que rebrà una compensació econòmica per pacient realitzat. D’aquesta manera, els pacients del matí es beneficiaran dels recursos del sistema sanitari públic i els pacients de tarda es beneficiaran de l’agilitat de l’activitat privada realitzada en el mateix centre, que ha de ser molt més eficient per aconseguir els contractes de les asseguradores de salut que responen per les pòlisses que paguen els seus clients».

Els metges després de «reprovar absolutament aquesta pràctica de portes giratòries dins la sanitat«, insisteixen que «si s’aporten proves sòlides que ho demostrin, exigim tolerància zero per part dels directors de centre on es produeixi aquest fet«. Tot i això també consideren «es molt perillós generalitzar en temes tan sensibles per l’opinió pública. Es generen titulars de premsa on el dany es realitza molt ràpidament. Estem parlant de metges que han patit les retallades sanitàries salvaguardant la qualitat assistencial amb mínims recursos retallats per polítics. Polítics sobre els quals recauen molts dubtes sobre l’eficàcia de la gestió dels recursos públics, sense parlar dels casos de corrupció dels que sovint en tenim notícies».

Per aquest motiu, Metgescomtu no veuen bé que «es frivolitzi ni es fomenti la denúncia al metge tapant el veritable problema, que no és un altre que la manca de recursos del sistema sanitari públic. La tasca dels polítics hauria de ser més constructiva, treballant per posar a l’abast els recursos necessaris perquè el sistema públic de salut fos el més eficient i fluid possible. ‘Fiscalitzar’ tasques o ‘fiscalitzar’ horaris no és la millor manera de tractar al metge. En canvi, treballar per la transparència i per l’augment de l’autogestió dels metges sí que seria sense dubte més profitós, com també reconèixer que els recursos obtinguts de la tasca concertada amb mútues poden esdevenir inversions que milloraran la qualitat del servei al pacient públic. En aquesta direcció, els problemes ètics són més fàcils d’assumir».

Per últim, aquesta associació explica que «els dirigents dels centres concertats que contracten pacients de proveïdors privats, ho fan per benefici econòmic. Els concerts amb les mútues són absolutament legals en el sistema sanitari català i el metge és conscient de la importància d’aconseguir aquests recursos addicionals per l’estabilitat del sistema. Altra cosa és que la pulcritud ètica que ha de fer que no es generin diferencies entre pacients, no pot recaure absolutament sobre el metge. El sistema n’ha de ser corresponsable sobretot polint al màxim la gestió de les agendes».

La noticia: http://www.diaridetarragona.com/reus/79608/una-associacio-de-metges-critica-a-la-cup-de-reus-per-fiscalitzar-lactivitat-dels-professionals-de-sagessa

 

Metges de mati i metges de tarda, pacients de mati i pacients de tarda

 

En el sistema de salut català, i  alguns hospitals de Tarragona no en són excepció, els professionals metges poden atendre pacients de diferents proveedors sanitaris. Es a dir, l’hospital reb pacients del sistema públic de salut alhora que pacients derivats d’altres proveedors com assegurances mèdiques privades del que n’obté uns ingressos econòmics adicionals. Durant el seu horari laboral normal o públic el metge no pot diferenciar entre un o altre tipus de pacient i no reb cap tipus de compensació económica pels pacients que provenen d’assegurances mèdiques privades. Si aquest mateix metge decideix voluntariament fer una activitat adicional per la tarda on visitarà pacients d’assegurances mèdiques que li proporcionarà el mateix hospital, sí rebrà una compensació económica per pacient realitzat. Els pacients del matí es beneficiaran dels recursos del sistema sanitari públic i el pacients de tarda es beneficiaran de l’agilitat de l’activitat privada realitzada en el mateix centre, que ha de ser molt més eficient per conseguir els contractes de les asseguradores de salut que responen per les pòlisses que paguen els seus clients.

Darrerament el partit de la CUP de Reus ha manifestat la seva intenció de implementar mesures per “fiscalitzar” als metges durant el seu horari de matí, deixant entreveure  el pas de pacients per part del propi metge del sistema públic al privat com una pràctica habitual. Les motivacions serien econòmiques ja que al atendre el metge per la tarda sortiriem guanyant economicament, i el factor fonamental que seduiria al pacient seria el estalvi de les llargues llistes d’espera.

Reprovem absolutament aquest practica de portes giratories dins la sanitat i si s’aporten proves solides que ho demostrin exigim tolerancia cero per part dels directors de centre on es produeixi.

Dit aixo es important reflexionar sobre varis punts:

 

-És molt perillos generalitzar en temes tan sensibles per la opinió pública. Es generen titulars de premsa on el mal es fa molt ràpidament. Estem parlant de metges que han patit les retallades sanitàries salvaguardant la qualitat assistencial amb mínims recursos retallats per politics. Polítics sobre els que recauen molts dubtes sobre la eficàcia de la gestio dels recursos publics,  sense parlar dels casos de corrupció dels que sovint en tenim noticies.

 

– No es pot frivolitzar en l’acusació ni fomentar la denúncia al metge tapant el verdader problema que es la manca de recursos del sistema sanitari públic. La tasca dels polítics hauria de ser més constructiva treballant per posar a l’abast els recursos necessaris per que el sistema públic de salut fos el més eficient i fluït possible. “Fiscalitzar” tasques o “fiscalitzar” horaris no es la manera de tractar al metge. Treballar per la transparencia i per l’augment de la’utogestio del metges sí seria sense dubte mes profitós i per que no reconeixer que els recursos obtinguts de la tasca concertada amb mútues poden esdevenir en inversions que milloraran la qualitat del servei al pacient públic. En aquesta direcció els problemes ètics són més fàcils d’asumir.

 

– Els dirigents dels centres concertats que contracten pacients de proveedors privats ho fan per benefici econòmic, els concerts amb les mútues són absolutament legals en el sistema sanitari  catala i el metge es conscient de la importancia de conseguir  aquests recursos adicionals per la estabilitat del sistema . Altra cosa és que la pulcritud ética que ha de fer que no es generin diferencies entre pacients no pot recaure absolutament sobre el metge, el sistema n’ha de ser corresponsable sobre tot pulint al maxim la gestió de les agendes. Moltes vegades en la recerca del benestar màxim pel pacient la línea vermella es molt fina, com caminar sobre el gel, i estem convençuts que en la majoria de casos que s’hagi pogut traspasar s’ha buscat el benefici del pacient, no l’afany de lucre, més quan cada vegada hi ha més pacients amb doble cobertura sanitària que poden decidir lliurament quin servei prefereixen.

 

És el metge amb la seva tasca diaria, el que fa que la sanitat pública estigui a l’alçada del que el ciutadà es mereix, es el metge el que possibilita el rendiment economic pel centre del que no n’obte el que probablement es merexeria, i es el metge es que ha de convertir-se en el garant de la ética en un sistema sanitari complexe i moltes vegades confús. No es licit que sigui el col.lectiu metge la unica diana on apunten les fletxes dels politics quan utilitzen la debilitada sanitat publica en els seus interessos partidistes per manipular la opinio publica.

 

Sergi Boada

MetgesCOMTu

Sr. Castillo, té traster a casa seva?

En referència a la denúncia presentada als Mossos d’Esquadra pel diputat Socialista Carles Castillo per presumpta violació del dret d’intimitat i per la violació de dades privades de pacients, seria bo aclarir certs aspectes.

El passadís al qual es refereix, que segons explica presenta un estat deplorable, ha estat des de fa molts anys un lloc d’emmagatzematge. És lògic que unes instal·lacions com les de Joan 23 necessitin, com tots els edificis, un espai d’emmagatzematge provisional, en definitiva un <strong><em>traster</em></strong>, per dipositar material mentre se’n decideix l’ús puntual o la retirada definitiva, això sí fora de l’abast de l’accés dels pacients i acompanyants.

Segurament el Sr. Castillo es devia perdre per l’hospital o va accedir al passadís per error o de forma casual i es va trobar amb aquest escenari que estem d’acord no és l’ideal, però ens agradaria convidar-lo a què es perdés en altres àrees i que també n’expliqués el que veu.

Podria perdre’s a l’àrea d’urgències i es trobaria amb obres és clar, i l’inherent desordre que comporten que de ben segur no li agradaria, però sobretot si es fixes bé, es toparia amb un personal sanitari excel·lent que ha fet mans i mànigues per tirar la feina endavant malgrat estar envoltat d’evidents incomoditats.

Si continua perdut, pot pujar a la primera planta i es trobarà la Sala de Parts, la UCI, la Coro, i la sala d’hemodinàmica. Què li hem d’explicar d’aquesta sala al Sr. Castillo? És un exercici excel·lent estar unes horetes en aquesta sala i veure amb la intensitat i efectivitat amb la qual es treballa, per sort ara funcionant 24 h després de molts esforços per mantenir-la oberta tot el dia, que amb millor voluntat política potser haurien sigut menys. Però bé, segueixi perdent-se cap a la segona planta i es trobarà els quiròfans. Aquí es posarà al corrent de la capacitat de treball de tot un equip especialitzat en tirat endavant complexes intervencions malgrat tenir deficiències de quiròfans, de personal, i de material. També se n’adonarà que professionals excel·lents, amb clara vocació de servei, formats pel sistema amb hores i hores de quiròfan, l’abandonen amb un degoteig constant cap la medicina privada perquè arriba un moment que el sistema públic no te capacitat de retenir-ne el talent.

I pot seguir pujant i pujant, perdent-se per les diferents sales d’hospitalització pero es clar aquí no hi trobarà papers confidencials ni llits trencats, aquí hi trobarà professionals abnegats, mal incentivats pel sistema, que es deixen la pell cada dia perquè el sistema sanitari català estigui on està. Tots aquests professionals agrairíem el suport de TOTS els polítics com vosté i de les institucions per reconèixer la feina que fan, i quan dic reconeixement ens referim a quelcom més que omplir-se la boca de tenir un dels sistemes sanitaris de més qualitat d’Europa.

Agrairíem millorar les condicions de treball ja sigui actualitzant el que tenim o fer-ho de nou, agrairíem millorar el tipus de contractes, agrairíem disposar de tants recursos com altres comunitats autònomes, agrairíem millorar la capacitat d’autogestió i que en el moment de prendre desicions polítiques que ens afecten, ens tinguessin més en compte.

El que no ens agrada, Sr. Castillo, es que vinguin a remenar el nostre traster i que les noticies que trascendeixen del nostre hospital siguin d’aquest tipus; se’ns escapa amb quin tipus d’interés. Posin-se les piles TOTS els polítics ja a Tarragona i facin alguna cosa positiva per l’hospital de referència.

La nostra feina es tractar patologies i a l’Hospital Joan XXIII ens toquen les de més complexitat. La seva feina es procurar el bé comú dels ciutadans: tasca que potser és complexa, però que de ben segur serà més fácil si uneixen esforços i treballen tots en la mateixa direcció.

Sergi Boada, MetgesCOMTu

Vizcarro guanya unes ajustades eleccions del COMT on creix positivament la participació

El Dr.Sergi Boada i la seva candidatura MetgesCOMTu.com s’ha quedat a un 3% de guanyar les eleccions al Col·legi Oficial de Metges de Tarragona.

Fernando Vizcarro ha guanyat amb un 51’7% dels vots, seguit de molt a prop pel Dr.Sergi Boada amb un 48’3%.

Es tracta de 45 vots de diferència entre els 657 obtinguts per a Vizcarro i els 612 de Boada, en una jornada electoral on 3.151 col·legiats estaven citats a les urnes tant a la delegació de Tarragona, Reus i Tortosa.

La participació ha estat la protagonista de la jornada i ha registrat el 40,2%. En aquest sentit s’ha produït un increment significatiu respecte l’any 2008, quan va ser d’un 16,8%, cosa que ha valorat molt positivament Boada i el seu equip, un dels desitjos i fites que s’havien fixat.

Tanmateix Boada ha agraït la confiança de tots els facultatius que han votat els seu projecte i ha manifestat que “no ha pogut ser però hem demostrat que es poden fer les coses de manera diferent. Gracies a tots!”.

VOT PER CORREU
Cal assenyalar que els vots registrats per correu van ser de 675. De fet la candidatura va plasmar des del primer moment dubtes pel procediment. Boada va afirmar durant la campanya que «hi ha aspectes del procés electoral i de l’estratègia de captació de vots per part de la candidatura que encapçala el Dr. Vizcarro que s’han dut a terme de manera molt poc elegant. Crec que, com a metges, hem de donar exemple a la societat i aquesta campanya era una bona oportunitat».

Sergi Boada exerceix el seu dret a vot a les eleccions del COMT

El candidat a les eleccions del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, Sergi Boada, ha exercit el seu dret a vot a la seu col·legial tarragonina entorn a les 10h del matí d’aquest dijous 19 de maig en que els col·legiats i col·legiades estan cridats a les urnes.

El Dr.Sergi Boada Pie és anestesiòleg i especialista en clínica del dolor amb més de 20 anys d’experiència tant en l’àmbit de la medicina pública com en l’exercici lliure. Als seus 46 anys, és pare de 2 fills i està casat amb una infermera de professió.

Boada encapçala la candidatura MetgesCOMTu.com, un equip de metges de referència a la nostra demarcació il·lusionats per una nova manera de fer les coses i amb un programa basat en tres pilars: potenciar la transparència, garantir l’eficiència de les quotes e ingressos, i la posada en marxa d’una nova política de comunicació que doni servei als col·legiats i apropi el Col·legi a tota la demarcació, per tal que la veu dels metges sigui escoltada.

Concretament són 24 metges els que formen part, distribuïts en àrees de responsabilitat: 3 vicepresidències que cobreixen tots els àmbits mèdics: el primari, l’hospitalari i l’exercici lliure, a més de 5 vocalies que contemplen la formació continuada i els metges joves; la comunicació i medicina 2.0; l’acció social, cooperació i metges no actius; la mediació i les relacions institucionals; i la gestió integral professional.

13271983_10208085691774392_79149639_o

La candidatura compta amb la web www.metgescomtu.com que ofereix el programa complet amb més detall, presenta tot l’equip i les instruccions de com votar, així com un correu d’atenció: info@metgescomtu.com. També hi podreu veure les diverses accions de campanya realitzades, com entrevistes, visites i trobades per diferents centres mèdics de la demarcació per conèixer les inquietuds i necessitats dels seus professionals.

Boada i el seu equip esperen una gran participació aquest dijous a les urnes per tal que la pròxima Junta de Govern sigui escollida lliurement i majoritàriament a criteri dels professionals mèdics i en funció de qui considerin que millor els pot representar i defendre.

És moment de mantenir l’actual Junta de Govern o renovar-la? El vot és determinant.

Diari Més Digital-Sergi Boada: «Vetllarem per acabar amb l’intrusisme mèdic»

Podeu veure la publicació amb més detall i el vídeo que el Diari Més Digital ha realitzat amb el candidat al COMT, Sergi Boada (aquí).

Una aposta per l’estabilitat i la continuïtat; així es presenta el candidat a la reelecció a la presidència del Col·legi de Metges

— Quins són els punts claus del programa electoral de la candidatura?
— «Cal destacar que som un equip de 24 persones i que ens em preocupat tots junts dels tres eixos claus de la campanya. Aquests punts són: fer les coses amb molta transparència, ser molt eficients en la gestió del col·legi i comunicar molt, canviar l’estratègia de comunicació per apropar el col·legi al col·legiat i augmentar la participació dels col·legiats. També aconseguir ser el col·legi de referència de Tarragona, per ser influents i portar la veu del metge el més enllà possible pel que fa al professionalisme»

— En què es diferencia la seva candidatura de la que presenta el seu rival, l’actual president?
— «Si analitzem la candidatura ja es pot veure la representativitat d’aquesta. Nosaltres seriem capaços de governar un hospital perquè estan representades moltes especialitats i això és el que buscàvem, que el col·lectiu metge es sentis representat. També destacar la il·lusió, les ganes de renovació, l’aportació de noves idees, que crec que és el que caracteritza la nostra candidatura»

— Quina és la primera mesura que intentarà aplicar en cas de sortir escollit?
— «Durant la campanya s’han produït algunes informacions que no coneixíem i que posen en dubte una cosa molt important per la que ha de vetllar el col·legi i és l’intrusisme mèdic. Per tant, com a primera mesura, tot i que no la teníem contemplada en el programa que presentem, serà posar en ordre aquestes relacions del col·legi de metges amb algunes institucions que generen dubtes d’aquesta funció del col·legi. També treballarem per aplicar el nostre programa el més aviat possible. L’hem plantejat perquè en quatre anys es pugui desenvolupar»

NotíciesTGN entrevista a Sergi Boada

Entrevista al candidat de les eleccions del COMT, Sergi Boada, a NotíciesTGN.cat aquest 17 de maig:

Quin motiu l’empeny a presentar-se com a candidat a les eleccions?
No em presento sol… Formo part d’un equip de 24 persones que hem decidit fer un pas endavant i posar-nos al servei dels metges col·legiats a Tarragona. Volem canviar el col·legi aportant una manera nova de fer les coses més actual, dinàmica i, en definitiva, més propera. Hi ha molts metges de Tarragona col·legiats a Barcelona. La majoria de nosaltres sentim el COMT com una institució allunyada de la realitat que vivim els metges.

En quins àmbits d’actuació se centrarà?
En primer lloc, la transparència. Durant aquesta campanya electoral hem detectat que un gran nombre dels dubtes que els companys ens plantegen estan directament relacionats amb la part econòmica, és a dir, on va a parar la quota que paguem com a col·legiats. Fa poques setmanes ens va arribar a casa un exemplar de la revista col·legial que rebem periòdicament on, entre altres assumptes, sortia publicat el balanç del col·legi on, sense aprofundir, apareixen aspectes com uns 840.000 € invertits per part del Col·legi en «altres despeses d’explotació». El col·legiat ha de conèixer perfectament i amb tot detall aquesta informació. Com a segona gran prioritat volem fer que el Col·legi Oficial de Metges sigui al més eficient possible. Volem treure el màxim rendiment a les quotes sense caure en l’argument fàcil que seria rebaixar-les. Es tracta de donar més utilitat al col·legi, que els metges ho sentissin com una inversió per a nosaltres i no una despesa, que és el sentiment actual majoritari.

I, en últim lloc, i com eix vertebrador de tot allò que faci el col·legi, volem invertir esforços en l’àmbit de la comunicació. Apostem per apropar el col·legi al col·legiat. Amb el suport de bons professionals i, sobretot, de les noves tecnologies, perquè tots puguem participar de les decisions importants del Col·legi, fer tràmits o beneficiar-nos de la formació, per exemple, des de qualsevol part i a qualsevol hora. D’altra banda la comunicació ens ajudarà a ser influents. Volem apropar-nos a la societat, donar a conèixer la nostra activitat i convertir-nos en el col·legi professional de referència de la demarcació.

Quina estructura ha de tenir el Col·legi des del seu punt de vista?
Ens presentem amb un equip de 24 metges de diferents especialitats, referents professionalment. Som metges que treballem dia a dia en contacte amb els nostres pacients. Volem fugir d’un col·legi presidencialista i per això volem una nova estructura amb tres vicepresidències actives (Atenció Primària, Medicina Hospitalària i Medicina en Exercici Lliure). Transversalment, tenim clares cinc vocalies necessàries com són Formació Continuada i Metges Joves, Comunicació i COMT 2.0, Cooperació Internacional i Metge no Actiu, Gestió Integral Professional i Relacions Institucionals i Mediació. A més, tal com marquen les normes estatutàries, cobrim tres càrrecs de la Junta de Govern com són Secretaria, Sotssecretaria i Tresoreria, que es responsabilitzaran de la nova àrea de gestió del col·legi. Encara que les normes parlen de titulars i suplents, nosaltres volem innovar i presentar un esquema on prima el treball en equip.

Quins objectius es marca en concret?
Som molt ambiciosos. Tenim moltes ganes d’aportar la il·lusió que desprèn el nostre equip al dia a dia del col·legi. Aquest impuls ens ajudarà a aconseguir resoldre els problemes reals de la institució i que creiem que són un llast per al nostre col·legi, com són la falta de transparència, la ineficiència, ja que els metges no rebem els serveis que ens mereixem amb la quota que paguem, i la necessitat de projectar-nos com a institució gràcies a una renovada política comunicativa.

Són factibles els seus objectius en quatre anys?
El nostre programa està meticulosament treballat. El problema que hem tingut a l’hora de planificar-lo ha estat, precisament, la manca d’informació per part del nostre col·legi. No existeix un portal de transparència (tal com exigeix la llei) i això ens ha impedit saber exactament què hi ha darrere de les despeses i els ingressos del col·legi.

Quina opinió té sobre l’altra candidatura?
Sempre he tingut moltíssim respecte i estima personal cap a Fernando. Ell va ser a la primera persona a qui vaig comunicar personalment la nostra intenció de presentar candidatura. Això no impedeix que des de la nostra candidatura pensem que després de vuit anys ja ha complert una etapa i que és el moment de renovació. D’altra banda, i ho dic amb tot el respecte, hi ha aspectes del procés electoral i de l’estratègia de captació de vots per part de la candidatura que encapçala el Dr. Vizcarro que s’han dut a terme de manera molt poc elegant. Crec que, com a metges, hem de donar exemple a la societat i aquesta campanya era una bona oportunitat.

Un missatge als votants?
Sobretot que votin, i que ho facin en llibertat. Que s’interessin per l’actualitat del col·legi. Que siguin exigents, que preguntin. Volem que ens votin perquè la veu dels metges s’escolti i sigui realment influent. Donarem la cara pels col·legiats, defensarem els seus interessos, que són els nostres. Som metges com ells. Volem que s’escolti el nostre eslògan de campanya perquè és el reflex del tarannà que li volem donar al col·legi. Som MetgesCOMTu.

DIARIO MEDICO – Sergi Boada: «Nuestro primer reto es vencer la desafección de los colegiados»

El próximo jueves 19 de mayo, 3.151 médicos censados podrán elegir junta directiva. Fernando Vizcarro y Sergi Boada se disputan la Presidencia.

La entrevista completa: http://www.diariomedico.com/2016/05/16/area-profesional/profesion/sergi-boada-nuestro-primer-reto-es-vencer-la-desafeccion-de-los-colegiados

Sergi Boada, anestesiólogo y candidato a la presidencia del Colegio Oficial de Médicos de Tarragona. (DM)
Sergi Boada es anestesiólogo y se ha especializado en el tratamiento del dolor desde hace más de 20 años. Se presenta por primera vez a presidir el Colegio de Tarragona y su principal propuesta es acercar el colegio a los médicos y a la sociedad y, especialmente, mejorar la transparencia como estrategia para acabar con la desafección de los colegiados, que es una de las cosas que más le preocupan y que más ha percibido en estos días de campaña en los que está recorriendo el territorio, según explica a Diario Médico.

Rodeado de un equipo joven, que pretende constituir «una junta renovada», se ha propuesto que los colegiados dejen de sentir que pagar una cuota de 96 euros trimestrales «es un gasto que no se sabe a ciencia cierta qué utilidad tiene» y que, por el contrario, «lo lleguen a considerar una inversión». Esto pretenden conseguirlo no sólo optimizando los recursos disponibles sino también explicando de manera exhaustiva en qué se gastan: «No sólo es necesario hacer públicos los presupuestos, también creemos que se tienen que explicar detalles como las agendas de los miembros de la Junta de Gobierno y lo que se gasta en dietas, por ejemplo».

Su programa se basa también en buscar la máxima eficiencia y en mejorar «de forma radical» la comunicación, tanto interna como externa, ya que «de nada sirve hacer cosas si después no se explican bien».

Considera indispensable que el colegio sea más participativo, «creemos que es prioritario que se pueda acceder a más programas de formación pero también que se implique más con la sociedad civil, que tenga presencia en redes sociales, que sea influyente en los medios de comunicación, y que pueda generar opinión y tener más fuerza en las mesas de negociación. Pensamos que se tiene que llevar el colegio al colegiado y no esperar pasivamente a que el colegiado sea quien se acerque al colegio, que es lo que pasa ahora».

Desigualdad en la campaña
Boada se queja de que el equipo de su contrincante, Fernando Vizcarro, ha comenzado las acciones proselitistas «un mes antes que nosotros». En concreto, señala que se puso en marcha una estrategia de captación de documentos de identidad «para generar votos», incluso antes de que se hicieran oficiales las candidaturas. «Es evidente que no hemos competido en igualdad de condiciones, pero eso ya está denunciado a la junta electoral», ha concluido.