Diari de Tarragona: La associació MetgesCOMTU critica a la CUP de Reus per ‘fiscalitzar’ l’activitat dels professionals de Sagessa

La moció dels ‘cupaires’ va ser aprovada en el ple municipal d’aquest dilluns per evitar que es promocioni l’activitat privada en un espai públic

La Associació Metgescomtu de Tarragona ha carregat contra la moció aprovada pel ple municipal de l’Ajuntament de Reus d’aquest dilluns, per controlar i fiscalitzar l’activitat dels metges de Sagessa i evitar que promocionin la sanitat privada, un moció que va ser presentada pel grup municipal de la CUP. Segons el comunicat d’aquesta associació, firmat pel metge Sergi Boada, «en el sistema de salut català, i alguns hospitals de Tarragona no en són excepció, els professionals mèdics poden atendre pacients de diferents proveïdors sanitaris. És a dir, l’hospital rep pacients del sistema públic de salut, alhora que pacients derivats d’altres proveïdors com assegurances mèdiques privades del que n’obté uns ingressos econòmics addicionals»

En aquest sentit, desde Metgescomtu tenen molt clar que «durant el seu horari laboral, normal o públic, el metge no pot diferenciar entre un o altre tipus de pacient i no rep cap tipus de compensació econòmica pels pacients que provenen d’assegurances mèdiques privades. En canvi, si aquest mateix metge decideix voluntàriament fer una activitat addicional a la tarda, on visitarà pacients d’assegurances mèdiques que li proporcionarà el mateix hospital, sí que rebrà una compensació econòmica per pacient realitzat. D’aquesta manera, els pacients del matí es beneficiaran dels recursos del sistema sanitari públic i els pacients de tarda es beneficiaran de l’agilitat de l’activitat privada realitzada en el mateix centre, que ha de ser molt més eficient per aconseguir els contractes de les asseguradores de salut que responen per les pòlisses que paguen els seus clients».

Els metges després de «reprovar absolutament aquesta pràctica de portes giratòries dins la sanitat«, insisteixen que «si s’aporten proves sòlides que ho demostrin, exigim tolerància zero per part dels directors de centre on es produeixi aquest fet«. Tot i això també consideren «es molt perillós generalitzar en temes tan sensibles per l’opinió pública. Es generen titulars de premsa on el dany es realitza molt ràpidament. Estem parlant de metges que han patit les retallades sanitàries salvaguardant la qualitat assistencial amb mínims recursos retallats per polítics. Polítics sobre els quals recauen molts dubtes sobre l’eficàcia de la gestió dels recursos públics, sense parlar dels casos de corrupció dels que sovint en tenim notícies».

Per aquest motiu, Metgescomtu no veuen bé que «es frivolitzi ni es fomenti la denúncia al metge tapant el veritable problema, que no és un altre que la manca de recursos del sistema sanitari públic. La tasca dels polítics hauria de ser més constructiva, treballant per posar a l’abast els recursos necessaris perquè el sistema públic de salut fos el més eficient i fluid possible. ‘Fiscalitzar’ tasques o ‘fiscalitzar’ horaris no és la millor manera de tractar al metge. En canvi, treballar per la transparència i per l’augment de l’autogestió dels metges sí que seria sense dubte més profitós, com també reconèixer que els recursos obtinguts de la tasca concertada amb mútues poden esdevenir inversions que milloraran la qualitat del servei al pacient públic. En aquesta direcció, els problemes ètics són més fàcils d’assumir».

Per últim, aquesta associació explica que «els dirigents dels centres concertats que contracten pacients de proveïdors privats, ho fan per benefici econòmic. Els concerts amb les mútues són absolutament legals en el sistema sanitari català i el metge és conscient de la importància d’aconseguir aquests recursos addicionals per l’estabilitat del sistema. Altra cosa és que la pulcritud ètica que ha de fer que no es generin diferencies entre pacients, no pot recaure absolutament sobre el metge. El sistema n’ha de ser corresponsable sobretot polint al màxim la gestió de les agendes».

La noticia: http://www.diaridetarragona.com/reus/79608/una-associacio-de-metges-critica-a-la-cup-de-reus-per-fiscalitzar-lactivitat-dels-professionals-de-sagessa

 

Metges de mati i metges de tarda, pacients de mati i pacients de tarda

 

En el sistema de salut català, i  alguns hospitals de Tarragona no en són excepció, els professionals metges poden atendre pacients de diferents proveedors sanitaris. Es a dir, l’hospital reb pacients del sistema públic de salut alhora que pacients derivats d’altres proveedors com assegurances mèdiques privades del que n’obté uns ingressos econòmics adicionals. Durant el seu horari laboral normal o públic el metge no pot diferenciar entre un o altre tipus de pacient i no reb cap tipus de compensació económica pels pacients que provenen d’assegurances mèdiques privades. Si aquest mateix metge decideix voluntariament fer una activitat adicional per la tarda on visitarà pacients d’assegurances mèdiques que li proporcionarà el mateix hospital, sí rebrà una compensació económica per pacient realitzat. Els pacients del matí es beneficiaran dels recursos del sistema sanitari públic i el pacients de tarda es beneficiaran de l’agilitat de l’activitat privada realitzada en el mateix centre, que ha de ser molt més eficient per conseguir els contractes de les asseguradores de salut que responen per les pòlisses que paguen els seus clients.

Darrerament el partit de la CUP de Reus ha manifestat la seva intenció de implementar mesures per “fiscalitzar” als metges durant el seu horari de matí, deixant entreveure  el pas de pacients per part del propi metge del sistema públic al privat com una pràctica habitual. Les motivacions serien econòmiques ja que al atendre el metge per la tarda sortiriem guanyant economicament, i el factor fonamental que seduiria al pacient seria el estalvi de les llargues llistes d’espera.

Reprovem absolutament aquest practica de portes giratories dins la sanitat i si s’aporten proves solides que ho demostrin exigim tolerancia cero per part dels directors de centre on es produeixi.

Dit aixo es important reflexionar sobre varis punts:

 

-És molt perillos generalitzar en temes tan sensibles per la opinió pública. Es generen titulars de premsa on el mal es fa molt ràpidament. Estem parlant de metges que han patit les retallades sanitàries salvaguardant la qualitat assistencial amb mínims recursos retallats per politics. Polítics sobre els que recauen molts dubtes sobre la eficàcia de la gestio dels recursos publics,  sense parlar dels casos de corrupció dels que sovint en tenim noticies.

 

– No es pot frivolitzar en l’acusació ni fomentar la denúncia al metge tapant el verdader problema que es la manca de recursos del sistema sanitari públic. La tasca dels polítics hauria de ser més constructiva treballant per posar a l’abast els recursos necessaris per que el sistema públic de salut fos el més eficient i fluït possible. “Fiscalitzar” tasques o “fiscalitzar” horaris no es la manera de tractar al metge. Treballar per la transparencia i per l’augment de la’utogestio del metges sí seria sense dubte mes profitós i per que no reconeixer que els recursos obtinguts de la tasca concertada amb mútues poden esdevenir en inversions que milloraran la qualitat del servei al pacient públic. En aquesta direcció els problemes ètics són més fàcils d’asumir.

 

– Els dirigents dels centres concertats que contracten pacients de proveedors privats ho fan per benefici econòmic, els concerts amb les mútues són absolutament legals en el sistema sanitari  catala i el metge es conscient de la importancia de conseguir  aquests recursos adicionals per la estabilitat del sistema . Altra cosa és que la pulcritud ética que ha de fer que no es generin diferencies entre pacients no pot recaure absolutament sobre el metge, el sistema n’ha de ser corresponsable sobre tot pulint al maxim la gestió de les agendes. Moltes vegades en la recerca del benestar màxim pel pacient la línea vermella es molt fina, com caminar sobre el gel, i estem convençuts que en la majoria de casos que s’hagi pogut traspasar s’ha buscat el benefici del pacient, no l’afany de lucre, més quan cada vegada hi ha més pacients amb doble cobertura sanitària que poden decidir lliurament quin servei prefereixen.

 

És el metge amb la seva tasca diaria, el que fa que la sanitat pública estigui a l’alçada del que el ciutadà es mereix, es el metge el que possibilita el rendiment economic pel centre del que no n’obte el que probablement es merexeria, i es el metge es que ha de convertir-se en el garant de la ética en un sistema sanitari complexe i moltes vegades confús. No es licit que sigui el col.lectiu metge la unica diana on apunten les fletxes dels politics quan utilitzen la debilitada sanitat publica en els seus interessos partidistes per manipular la opinio publica.

 

Sergi Boada

MetgesCOMTu

Sr. Castillo, té traster a casa seva?

En referència a la denúncia presentada als Mossos d’Esquadra pel diputat Socialista Carles Castillo per presumpta violació del dret d’intimitat i per la violació de dades privades de pacients, seria bo aclarir certs aspectes.

El passadís al qual es refereix, que segons explica presenta un estat deplorable, ha estat des de fa molts anys un lloc d’emmagatzematge. És lògic que unes instal·lacions com les de Joan 23 necessitin, com tots els edificis, un espai d’emmagatzematge provisional, en definitiva un <strong><em>traster</em></strong>, per dipositar material mentre se’n decideix l’ús puntual o la retirada definitiva, això sí fora de l’abast de l’accés dels pacients i acompanyants.

Segurament el Sr. Castillo es devia perdre per l’hospital o va accedir al passadís per error o de forma casual i es va trobar amb aquest escenari que estem d’acord no és l’ideal, però ens agradaria convidar-lo a què es perdés en altres àrees i que també n’expliqués el que veu.

Podria perdre’s a l’àrea d’urgències i es trobaria amb obres és clar, i l’inherent desordre que comporten que de ben segur no li agradaria, però sobretot si es fixes bé, es toparia amb un personal sanitari excel·lent que ha fet mans i mànigues per tirar la feina endavant malgrat estar envoltat d’evidents incomoditats.

Si continua perdut, pot pujar a la primera planta i es trobarà la Sala de Parts, la UCI, la Coro, i la sala d’hemodinàmica. Què li hem d’explicar d’aquesta sala al Sr. Castillo? És un exercici excel·lent estar unes horetes en aquesta sala i veure amb la intensitat i efectivitat amb la qual es treballa, per sort ara funcionant 24 h després de molts esforços per mantenir-la oberta tot el dia, que amb millor voluntat política potser haurien sigut menys. Però bé, segueixi perdent-se cap a la segona planta i es trobarà els quiròfans. Aquí es posarà al corrent de la capacitat de treball de tot un equip especialitzat en tirat endavant complexes intervencions malgrat tenir deficiències de quiròfans, de personal, i de material. També se n’adonarà que professionals excel·lents, amb clara vocació de servei, formats pel sistema amb hores i hores de quiròfan, l’abandonen amb un degoteig constant cap la medicina privada perquè arriba un moment que el sistema públic no te capacitat de retenir-ne el talent.

I pot seguir pujant i pujant, perdent-se per les diferents sales d’hospitalització pero es clar aquí no hi trobarà papers confidencials ni llits trencats, aquí hi trobarà professionals abnegats, mal incentivats pel sistema, que es deixen la pell cada dia perquè el sistema sanitari català estigui on està. Tots aquests professionals agrairíem el suport de TOTS els polítics com vosté i de les institucions per reconèixer la feina que fan, i quan dic reconeixement ens referim a quelcom més que omplir-se la boca de tenir un dels sistemes sanitaris de més qualitat d’Europa.

Agrairíem millorar les condicions de treball ja sigui actualitzant el que tenim o fer-ho de nou, agrairíem millorar el tipus de contractes, agrairíem disposar de tants recursos com altres comunitats autònomes, agrairíem millorar la capacitat d’autogestió i que en el moment de prendre desicions polítiques que ens afecten, ens tinguessin més en compte.

El que no ens agrada, Sr. Castillo, es que vinguin a remenar el nostre traster i que les noticies que trascendeixen del nostre hospital siguin d’aquest tipus; se’ns escapa amb quin tipus d’interés. Posin-se les piles TOTS els polítics ja a Tarragona i facin alguna cosa positiva per l’hospital de referència.

La nostra feina es tractar patologies i a l’Hospital Joan XXIII ens toquen les de més complexitat. La seva feina es procurar el bé comú dels ciutadans: tasca que potser és complexa, però que de ben segur serà més fácil si uneixen esforços i treballen tots en la mateixa direcció.

Sergi Boada, MetgesCOMTu