NotíciesTGN entrevista a Sergi Boada

Entrevista al candidat de les eleccions del COMT, Sergi Boada, a NotíciesTGN.cat aquest 17 de maig:

Quin motiu l’empeny a presentar-se com a candidat a les eleccions?
No em presento sol… Formo part d’un equip de 24 persones que hem decidit fer un pas endavant i posar-nos al servei dels metges col·legiats a Tarragona. Volem canviar el col·legi aportant una manera nova de fer les coses més actual, dinàmica i, en definitiva, més propera. Hi ha molts metges de Tarragona col·legiats a Barcelona. La majoria de nosaltres sentim el COMT com una institució allunyada de la realitat que vivim els metges.

En quins àmbits d’actuació se centrarà?
En primer lloc, la transparència. Durant aquesta campanya electoral hem detectat que un gran nombre dels dubtes que els companys ens plantegen estan directament relacionats amb la part econòmica, és a dir, on va a parar la quota que paguem com a col·legiats. Fa poques setmanes ens va arribar a casa un exemplar de la revista col·legial que rebem periòdicament on, entre altres assumptes, sortia publicat el balanç del col·legi on, sense aprofundir, apareixen aspectes com uns 840.000 € invertits per part del Col·legi en «altres despeses d’explotació». El col·legiat ha de conèixer perfectament i amb tot detall aquesta informació. Com a segona gran prioritat volem fer que el Col·legi Oficial de Metges sigui al més eficient possible. Volem treure el màxim rendiment a les quotes sense caure en l’argument fàcil que seria rebaixar-les. Es tracta de donar més utilitat al col·legi, que els metges ho sentissin com una inversió per a nosaltres i no una despesa, que és el sentiment actual majoritari.

I, en últim lloc, i com eix vertebrador de tot allò que faci el col·legi, volem invertir esforços en l’àmbit de la comunicació. Apostem per apropar el col·legi al col·legiat. Amb el suport de bons professionals i, sobretot, de les noves tecnologies, perquè tots puguem participar de les decisions importants del Col·legi, fer tràmits o beneficiar-nos de la formació, per exemple, des de qualsevol part i a qualsevol hora. D’altra banda la comunicació ens ajudarà a ser influents. Volem apropar-nos a la societat, donar a conèixer la nostra activitat i convertir-nos en el col·legi professional de referència de la demarcació.

Quina estructura ha de tenir el Col·legi des del seu punt de vista?
Ens presentem amb un equip de 24 metges de diferents especialitats, referents professionalment. Som metges que treballem dia a dia en contacte amb els nostres pacients. Volem fugir d’un col·legi presidencialista i per això volem una nova estructura amb tres vicepresidències actives (Atenció Primària, Medicina Hospitalària i Medicina en Exercici Lliure). Transversalment, tenim clares cinc vocalies necessàries com són Formació Continuada i Metges Joves, Comunicació i COMT 2.0, Cooperació Internacional i Metge no Actiu, Gestió Integral Professional i Relacions Institucionals i Mediació. A més, tal com marquen les normes estatutàries, cobrim tres càrrecs de la Junta de Govern com són Secretaria, Sotssecretaria i Tresoreria, que es responsabilitzaran de la nova àrea de gestió del col·legi. Encara que les normes parlen de titulars i suplents, nosaltres volem innovar i presentar un esquema on prima el treball en equip.

Quins objectius es marca en concret?
Som molt ambiciosos. Tenim moltes ganes d’aportar la il·lusió que desprèn el nostre equip al dia a dia del col·legi. Aquest impuls ens ajudarà a aconseguir resoldre els problemes reals de la institució i que creiem que són un llast per al nostre col·legi, com són la falta de transparència, la ineficiència, ja que els metges no rebem els serveis que ens mereixem amb la quota que paguem, i la necessitat de projectar-nos com a institució gràcies a una renovada política comunicativa.

Són factibles els seus objectius en quatre anys?
El nostre programa està meticulosament treballat. El problema que hem tingut a l’hora de planificar-lo ha estat, precisament, la manca d’informació per part del nostre col·legi. No existeix un portal de transparència (tal com exigeix la llei) i això ens ha impedit saber exactament què hi ha darrere de les despeses i els ingressos del col·legi.

Quina opinió té sobre l’altra candidatura?
Sempre he tingut moltíssim respecte i estima personal cap a Fernando. Ell va ser a la primera persona a qui vaig comunicar personalment la nostra intenció de presentar candidatura. Això no impedeix que des de la nostra candidatura pensem que després de vuit anys ja ha complert una etapa i que és el moment de renovació. D’altra banda, i ho dic amb tot el respecte, hi ha aspectes del procés electoral i de l’estratègia de captació de vots per part de la candidatura que encapçala el Dr. Vizcarro que s’han dut a terme de manera molt poc elegant. Crec que, com a metges, hem de donar exemple a la societat i aquesta campanya era una bona oportunitat.

Un missatge als votants?
Sobretot que votin, i que ho facin en llibertat. Que s’interessin per l’actualitat del col·legi. Que siguin exigents, que preguntin. Volem que ens votin perquè la veu dels metges s’escolti i sigui realment influent. Donarem la cara pels col·legiats, defensarem els seus interessos, que són els nostres. Som metges com ells. Volem que s’escolti el nostre eslògan de campanya perquè és el reflex del tarannà que li volem donar al col·legi. Som MetgesCOMTu.

quimeras